Vgres - Gạch Đá Đánh Bóng Men / 40 x 80 ĐBM Xương Mỏng