Vgres - Gạch Đá Giả Gỗ / Giả Cổ KTS / 20 x 80 Gỉả Gỗ KTS